İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Hizmet verilen işyerlerine işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ve sağlık muayene raporlarına esas teşkil eden sağlık tetkikleri ile mobil sağlık aracı hizmetleri vermekteyiz.

NET ANKARA OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen sağlık raporlarına esas teşkil eden tetkikler yapılmaktadır. Yapılan tetkiklerden bazılarını;

» Akciğer Grafiği,
» Solunum Fonksiyon Testi,
» Kulak Odyo Testi,
» Tam Kan Testi,
» Kanda Ağır Metal Testi,
» Tetanos Aşısı,
» Göz Muayenesi,
» Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler Oluşturmaktadır.

Diğer sağlık personelimiz İşyeri Hekimi ile uyumlu çalışma ortamını yakalamaktadır. Diğer sağlık personelinin görevleri;

» İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

» İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş/periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

» İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

» İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almaktır.